Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Abdulkadir Geylani hazretleri, evliyanın sultanı olup, hem Seyyid hem de Şeriftir. Yüce vasıflarını dile getirmede kelimelerin güçsüz kaldığı o yüce veli kamil insan, Gavsül Azam, Velayetin Sultanı, Sultanü’l Evliya, Sertacü’l Evliya, Kutbu’r Rabbani, Gavsü’s Samedani gibi yüce sıfatlarla anılır. Maddi ve manevi ilimlerdeki derinliği ve üzerindeki manevi lütuf ve rahmetle dinin esaslarını yeniden dirilttiği için kendine “dinin dirilticisi” anlamında “Muhyiddin” de denmiştir. Bağdat'ta dönemin tanınmış âlimlerinden hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimi almıştır. İslam Tasavvuf'unu herkesin anlayacağı şekilde sunmuştur.

Abdülkâdir-i Geylânî, bir müddet ders verip insanları irşâd ettikten, hak ve hakikatı anlattıkdan sonra, ders ve vaâz vermeyi bıraktı. İnzivâya çekilip, yalnızlığı seçti. Sonra sahrâlara çıktı. Bağdad'ın Kerh harâbelerinde yaşamaya başladı. Bütün vaktini ibâdet, riyâzet (nefsin isteklerinden sakınmak) ve mücâhede ile nefsinin arzu ve isteklerinden uzaklaşarak geçirmeye başladı. Bir müddet sonra Bağdat’a gitti.

Derin ilim sâhibi Abdülkadir Geylani hazretleri fıkıh ve hadîs ilimlerinde müctehid idi. 13 çeşit ilimde ders verirdi. Sabah ve ikindiden sonra tefsîr, hadîs ve fıkıh; öğleden sonraları Kur'ân-ı Kerîm ve kırâat dersleri okuturdu. Akşam ve sabah ise, usûl-i fıkıh ile nahv, arabî cümle bilgisi verirdi. Onun bereketiyle talebeler çabuk ilerlerdi. Ayetleri çok çeşitli olarak delilleri ile beraber tefsir ederdi. Dîne uygun olmayan bir şeye müsâade etmezdi. Çok sabırlı idi. Talebelerinin suallerini kızmadan cevaplandırır, dersi geç anlayanlara sabırla anlatırdı. 

Kâdiriyye tarîkatının kurucusu Abdülkadir Geylani hazretleri Allahü teâlânın sevgisinde samîmiyetin nasıl belli olduğu hususunda şu şekilde buyurmuştur:

"Kulun Allahü Teâlâyı sevmesinde samîmi olup olmadığı, başına belâ ve musîbet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musîbet geldiğinde sabır ve sükûn hâlini muhâfaza edebiliyorsa, o gerçekten Allahü Teâlâyı seviyor demektir. Musîbet ve fakirlik zamânında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alâmet yapıldı. Birisi Peygamber efendimize;"Ben seni seviyorum" deyince; "Fakirlik için bir elbise hazırla" buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber efendimize; "Ben Allahü teâlâyı seviyorum" deyince; "Belâ için elbise hazırla"
Ayrıca tasavvuf için; “Tasavvuf sekiz hal üzeredir: 1. Merhamet ve şefkat, 2. Doğruluk, 3. Sadakat, 4. Cömertlik, 5.Sabretmek, 6. Sır tutmak, 7. Fakirliğini ve acizliğini bilmek, 8. Rabbine şükretmek.” şeklinde buyurmuştur.

Eserlerinden bâzıları şunlardır:
1) El-Gunye li-Tâlibî Tarîk-ıl Hak: Îmân, ibâdet ve ahlâkî konuları ihtivâ eder.
2) El-Fethurrabbânî vel-Feyz-ur-Rahmânî: Vâzlarından meydana gelir.
3) Fütûh-ul-Gayb: Bu eser vâzlarından ve oğlu Abdurrezzak'a vasiyetinden meydana gelir.
4) El-Fuyûzâtu'r-Rabbâniyye fî Evrâd-il-Kâdiriyye: Duâ ve virdlerden meydana gelir.
5) Mektûbat: On beş mektuptan meydana gelir. 

Kaynaklar:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abdülkâdir_Geylânî
Tam İlmihal Saadeti Ebediyye

 

SN. ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDA
GEYLANİ HAZRETLERİ'NİN MEHDİYET HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani ve Bediüzzaman büyük bir teslimiyetle ve saygıyla Hz. Mehdi'yi mürşid olarak bağlıdır

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin münafıklarla ilgili önemli açıklaması

Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunları Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kendi soyağaçlarında bulunmadığını söylemektedirler.

 

 

YAZAR HAKKINDA :: DİĞER SİTELER :: ÜYE OLMAK İÇİN :: E-MAIL

KURAN-I KERİM :: DESTEK OLUN :: KİTAPLAR :: MAKALELER :: BELGESELLER

 

© 2011 Harun Yahya - www.abdulkadirgeylanihazretleri.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.

 
 

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran